Vereinswappen Verein Thayatalbahn
Seitenkopf Verein Thayatalbahn

Unterzeichnen

mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt sein!

  Petition zur Wiedererrichtung der Thayatalbahn  

*

*

*

*

SPAM-Abwehr - Summe von 7 + 6 = *Teilen Sie diese Seite:
Share |

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll,


Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges bemühen sich Österreich und Tschechien um die Reaktivierung des unterbrochenen Eisenbahngrenzüberganges Slavonice – Fratres, der auch Sinnbild der Teilung Europas nach 1945 ist.

In zahlreichen Erklärungen und Deklarationen haben sich das Land Niederösterreich und die verantwortlichen Stellen in der Tschechischen Republik zur Revitalisierung dieser wichtigen internationalen Verbindungsstrecke bekannt. Tschechien hat die diesbezüglichen Vorleistungen erbracht und die Strecke bis zur Staatsgrenze revitalisiert.

Nach der Übernahme der Bahnstrecke durch das Land Niederösterreich liegt es nunmehr in der alleinigen Verantwortung des Landes, ebenfalls zu seinen wiederholten Erklärungen und Versprechungen zu stehen und die Trasse zu aktivieren.
Wir appellieren daher an Sie als letztverantwortlichen Entscheidungsträger des Landes und Befürworter der Revitalisierung, nunmehr – auch eingedenk der durch die NÖ-Landesausstellung 2009 bestätigten gutnachbarlichen Beziehungen zu Tschechien – die notwendigen Schritte zu setzen und damit im Sinne der europäischen Integration eine effiziente Menschen und Umwelt schonende und daher zukunftsweisende
Verkehrsverbindung auf dieser wichtigen Nord-Süd-Achse zu schaffen.
Wir appellieren an Sie und das Land Niederösterreich, die Eisenbahnstrecke Waidhofen – Fratres baldmöglichst zu revitalisieren und ihren Betrieb öffentlich auszuschreiben.


Für das Einhalten Ihres Wortes bedanken wir uns auch im Namen der zukünftigen Generationen.


Hochachtungsvoll,

Egon Schmidt und Unterzeichner


Vážený pane zemský hejtmane Erwine Prölle,


Od pádu železné opony usilují Rakousko a Česká republika o znovuzř ízení přerušeného hraničního železničního přechodu Slavonice – Fratres, který také symbolizuje rozdělení Evropy po roce 1945.

Včetných prohlášeních a deklaracích se Dolní Rakousy a příslušné úřady v České republice přihlásily k revitalizaci této důležité mezinárodní spojnice. Česká republika v této věci splnila svůj úkol a dráhu až k státní hranici obnovila.

Po převzetí železniční tratě v Dolních Rakousech je nyní na odpovědnosti jednotlivých spolkových zemích, aby stály za svými opakovanými prohlášeními a přísliby a trať uvedly do provozu.

Apelujeme tedy na Vás, jakožto nejvyššího představitele spolkové země a přímluvce revitalizace – také díky dobrým sousedským vztahům s Českou republikou potvrzeným díky Dolnorakouské zemské výstavě v roce 2009 – abyste podnikl nezbytné kroky a vytvořil na této důležité severojižní ose efektivní dopravní spojení, které bude šetrné k lidem a k životnímu prostředí a které se tak stane příkladem pro budoucnost. Apelujeme na Vás a na spolkovou zemi Dolní Rakousy, aby došlo co možná nejdříve k revitalizaci železniční tratě Waidhofen – Fratres a k veřejnému oznámení o zahájení provozu.

Za dodržení Vašeho slova Vám děkujeme také jménem budoucích generací.

S úctou,

Egon Schmidt a signataři